Over Schooluitval

Het probleem van voortijdig schoolverlaten is nog steeds niet opgelost. Een onderzoek naar het probleem en mogelijke oplossingen door Spiering en anderen is de basis voor een software-toepassing waarmee in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd of een kind een verhoogd risico heeft op uitval en wat de mogelijkheden zijn om uitval te voorkomen.

Zie de demo om te ontdekken hoe dit in zijn werk gaat.