IHT

De Intensive Home Treatment teams (IHT) zijn een relatief nieuwe behandelvorm binnen de doelgroep met ernstige psychiatrische problemen. Een IHT team is een team van GGZ professionals die snel en adequaat kunnen reageren op (dreigende) een psychiatrische crisis bij een cliënt in zijn of haar eigen omgeving. Het team is in staat om behandeling en ondersteuning te bieden aan de cliënt en zijn omgeving in de eigen situatie.

GGZ NHN was de eerste instelling in Nederland die deze zorgsoort heeft geïmplementeerd. Meerdere instellingen hebben dit voorbeeld inmiddels gevolgd of zijn bezig dit te implementeren.

Myosotis is met deze instellingen actief aan het onderzoeken op welke wijze WebRAAP kan helpen bij de ondersteuning van de IHT-teams.

Risicotaxatie

Myosotis ontwikkelt met gebruikers instrumenten die de hulpverleners voor of tijdens een acuut consult helpen in te schatten hoe groot het risico is dat verbonden is aan de situatie.

Nieuwe wet BOPZ

Volgend jaar wordt de Wet gedwongen GGZ van kracht. Myosotis zal inspelen op deze nieuwe ontwikkeling.