Over CVA

Per jaar krijgen 41.000 mensen een niet aangeboren Cerebro Vasculair Accident (CVA). Een ingrijpende gebeurtenis met vaak verstrekkende gevolgen voor de patiënt met een langdurig en intensief multidisciplinair revalidatietraject.

Juiste ontslagbestemming van cruciaal belang

Voor het welslagen van een revalidatietraject na en CVA is het van groot belang dat de CVA-patiënt, na ontslag uit het ziekenhuis, op de juiste locatie zijn revalidatie kan voortzetten. Met andere woorden een goede match tussen de zorgvraag en het zorgaanbod is van cruciaal belang voor een gunstig herstelperspectief van de patiënt. Een goede match leidt niet alleen tot sneller herstel van de patiënt maar ook tot minder invaliditeit en daarmee tot minder chronische zorg. Daarvan heeft dus zowel de patiënt, de arts als ook de zorginstelling voordeel!

AMDAS-CVA: Vakinhoudelijke kennis onder één knop

Het AMDAS-CVA ondersteunt zorgprofessionals precies op het moment wanneer daar het meest behoefte aan is: bij het bepalen van de ontslagbestemming. Amdas adviseert op basis van de reeds in het EPD vastgelegde klinimetrische gegevens realtime over de meest passende ontslagbestemming voor de patiënt. Uiteindelijk besluit de zorgprofessional of hij het advies opvolgt of daarvan afwijkt.

Informatie reist mee met de patiënt

Met AMDAS-CVA reist relevante zorginformatie met de patiënt mee door het revalidatietraject. Daarbij kunnen behandelende zorginstellingen de informatie inzien die relevant is voor het revalidatieproces en deze aanvullen met nieuwe informatie. Daardoor is voor de behandelende zorgprofessional altijd betrouwbare en actuele informatie beschikbaar van de patiënt.

Overzicht AMDAS:

Amdas

Patiëntveiligheid gewaarborgd

Uiteraard wordt binnen het Amdas de privacy van patiënten gewaarborgd. Door de samenwerking met ZorgTTP worden de persoonsgegevens versleuteld opgeslagen zodat ze niet meer herleidbaar zijn tot de natuurlijke persoon. Hierdoor kan gewerkt worden binnen de grenzen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Participatie van de patiëntvereniging

Om een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren voor de inzet van AMDAS wordt gestreefd naar een optimale vertegenwoordiging van en samenwerking met de verschillende patiëntverenigingen als de Hersenstichting en de CVA-vereniging.

Participatie beroepsvereniging

Voor de wetenschappelijke borging van AMDAS-CVA is de participatie van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) van cruciaal belang geweest.

Demo

Bekijk hier de demo

User: amdas_user

Pass: op aanvraag bij Hubert Groen