Diploma of Drop-out?

Test of je het eind van de school haalt!

Dit is een demonstratieprogramma voor schooluitval.


Wat is Preventz?

Preventz is een webapplicatie waarmee vroegtijdig wordt gesignaleerd of – en welke kans - een leerling loopt
om vroegtijdig schooluitvaller te worden. Met de uitkomsten kan sneller en gerichter worden ingegrepen en worden voorkomen dat leerlingen uitvallen.


Hoe werkt Preventz?

In Preventz moeten leerlingen periodiek 26 vragen beantwoorden die in een aantal rubrieken (o.a. Sensatie zoeken, Normoverschrijding, Denken en Voelen) zijn onderverdeeld.
Op basis van de antwoorden geeft Preventz aan welke kans een leerling loopt om uit te vallen en welke antwoorden daarbij het meeste meewegen. Daarmee krijgt de leerling inzicht in eigen risicogedrag. Door periodiek de vragenlijst af te nemen ziet de leerling hoe zijn uitvalkansen zich ontwikkelen. Tevens kan de leerling, door te simuleren met antwoorden, inzicht krijgen in welke (gedrags)verandering positief/negatief bijdraagt aan het risico op schooluitval.

De decaan/docent ziet gegevens op een hoger agreggatieniveau (bv ziet alleen dat de categorie ‘normoverschrijding’ positief bijdraagt op de kans op uitval).

Preventz dient dus om inzicht te verkrijgen en de dialoog tussen leerling en decaan/docent omtrent risicogedrag op gang te brengen voordat dit escaleert naar schooluitval


Dit voorbeeldprogramma bestaat uit 26 vragen.