Diploma of Drop-out?

Test of je het eind van de school haalt!

Dit is een demonstratieprogramma voor schooluitval.


Dit voorbeeldprogramma bestaat uit 26 vragen.